MENU

NOTICE TO THE PUBLIC

SUBJECT: Surrender of old Manual Titles for upgrading to Electronic Title

DATE: June 24, 2019

FROM: Administrator
Land Registration Authority

When the Land Registration Authority (LRA) embarked into computerization through the Land Titling Computerization Project (LTCP), around 16.6 Million titles of the 159 registries nationwide were scanned and uploaded in the database. However, the scanned image in the system is not the title itself but is only the picture thereof. The title remains the paper title kept in the vault of the registry office.

The aforementioned scanning of title, including the encoding of the entries thereof, serves as a preparatory process before the upgrading of the title to Electronic Title, the nature of which would be discussed herein later.

When there is a transaction involving the title, be it sale, mortgage, or any transaction that requires annotation, pursuant to Sections 54 and 57 of PD 1529, the Office of the Register of Deeds through its Records Officer is required to find the title to ascertain that it still exists because when it cannot be found, the office has to recommend the filing in court of a petition for the reconstitution of the lost title before any transaction can be had thereon.


 

Nang umupo bilang Administrator, ipinahiwatig ni Renato D. Bermejo ang kanyang adhikain na tulungan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matupad ang kanyang pangako na tunay na pagbabago sa pamahalaan sa pamamagitan ng mabuting paglilingkod sa Land Registration Authority upang lalong magbigay sa publiko ng masinop na pagtatala at pangangalaga ng mga sipi ng titulo.

Dahil ang mga Register of Deeds ang may mahalagang papel para marinig ng Administrator ang mga tao na nasa malalayong lugar ng ating bansa, gumawa siya ng program para ipaabot sa kanila ang mga mahahalagang circular ukol sa mga reporma. Upang lalong maging epektibo ang naturang programa, itinalaga niya sina Edwin L. Calmona, Administrative Officer V, at ilang piling tauhan para magtungo sa iba't ibang rehiyon upang makipag-ugnayan sa mga Register of Deeds sa pag-ayos ng mga lugar na pagdarausan ng mga seminar at iba't ibang gawain sa pagtalakay ng mga mahahalagang isyu sa pagpaparehistro ng lupa.

Kabilang sa mga rehiyon at lugar na napuntahan ay ang mga sumusunod:

• Rehiyon V: Hulyo 10-12, 2017
• Rehiyon III: Hulyo 19-21, 2017
• Rehiyon IV-A: Hulyo 26-28 at Setyembre 13-15, 2017
• Registries of Deeds Legaspi City, Albay: Agosto 7-8, 2017
• Rehiyon VI: Setyembre 26-29, 2017
• Rehiyon XII: Oktubre 10-13, 2017

Sa pamamagitan ng naturang ugnayan, naipaabot ni Administrator Bermejo ang kanyang mensahe at naisaalang-alang niya ang mga opinyon ng mga opisyal ng LRA para sama-samang maipatupad ang mga kaukulang programa at gabayan ang mga empleyado.

Si Atty. Sedfrey H. Garcia, na dating Acting Registrar of Deeds ng Marikina City at kasalukuyang Registrar of Deeds ng Lungsod Quezon, ay kasama naman sa pagpunta sa Legaspi City, Albay, bilang tagapagsalita sa seminar ng pagpaparehistro ng lupa.