MENU

Written by: Admin. Renato D. Bermejo    Published: 10 July 2017

  fb share

Ang ating uniporme ay ang pagpapahayag natin ng ating pagtanggap sa ating mga kapatid na mga Moro at Katutubo. Iisang bansa lang tayo at dapat natin tanggapin ang ating pagkakaiba sapagkat kung sa lupang ito ay iisa ang mangingibabaw at babaliwalain lang ang mga sari-saring pag-kakaiba na nagaganap at nangyayari sa bawat sulok ng ating bansa ay para na rin binubura natin ang ating pagka Pilipino sapagkat ang ating pagkaka-iba ay kung ano tayo.

new website launchThe Land Registration Authority announced today the launch of its newly upgraded and refreshed website. The redesigned site exhibits new features and functionalities that offer accessibility to accommodate its existing and potential users.
 
With the latest improvements and updated information, the user experience will be more engaging and easier to use. Furthermore, the site is also designed to be adaptive and mobile friendly which gives a positive mobile experience and functions well across a large range of mobile devices. The change in structure and format of the website presents a user-friendly orientation, and help provide the transacting public ease of access throughout the page.
 
Land Registration Authority’s new website aims to provide information and updates on the Land Titling Computerization Project services offered by the agency and will be updated on a regular basis with news of the agency’s milestones, circulars, events, newsletters, and press releases.