MENU

Written by: Admin. Renato D. Bermejo    Published: 10 July 2017

  fb share

Ang ating uniporme ay ang pagpapahayag natin ng ating pagtanggap sa ating mga kapatid na mga Moro at Katutubo. Iisang bansa lang tayo at dapat natin tanggapin ang ating pagkakaiba sapagkat kung sa lupang ito ay iisa ang mangingibabaw at babaliwalain lang ang mga sari-saring pag-kakaiba na nagaganap at nangyayari sa bawat sulok ng ating bansa ay para na rin binubura natin ang ating pagka Pilipino sapagkat ang ating pagkaka-iba ay kung ano tayo.

Nang umupo bilang Administrator, ipinahiwatig ni Renato D. Bermejo ang kanyang adhikain na tulungan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na matupad ang kanyang pangako na tunay na pagbabago sa pamahalaan sa pamamagitan ng mabuting paglilingkod sa Land Registration Authority upang lalong magbigay sa publiko ng masinop na pagtatala at pangangalaga ng mga sipi ng titulo.

Dahil ang mga Register of Deeds ang may mahalagang papel para marinig ng Administrator ang mga tao na nasa malalayong lugar ng ating bansa, gumawa siya ng program para ipaabot sa kanila ang mga mahahalagang circular ukol sa mga reporma. Upang lalong maging epektibo ang naturang programa, itinalaga niya sina Edwin L. Calmona, Administrative Officer V, at ilang piling tauhan para magtungo sa iba't ibang rehiyon upang makipag-ugnayan sa mga Register of Deeds sa pag-ayos ng mga lugar na pagdarausan ng mga seminar at iba't ibang gawain sa pagtalakay ng mga mahahalagang isyu sa pagpaparehistro ng lupa.

Kabilang sa mga rehiyon at lugar na napuntahan ay ang mga sumusunod:

• Rehiyon V: Hulyo 10-12, 2017
• Rehiyon III: Hulyo 19-21, 2017
• Rehiyon IV-A: Hulyo 26-28 at Setyembre 13-15, 2017
• Registries of Deeds Legaspi City, Albay: Agosto 7-8, 2017
• Rehiyon VI: Setyembre 26-29, 2017
• Rehiyon XII: Oktubre 10-13, 2017

Sa pamamagitan ng naturang ugnayan, naipaabot ni Administrator Bermejo ang kanyang mensahe at naisaalang-alang niya ang mga opinyon ng mga opisyal ng LRA para sama-samang maipatupad ang mga kaukulang programa at gabayan ang mga empleyado.

Si Atty. Sedfrey H. Garcia, na dating Acting Registrar of Deeds ng Marikina City at kasalukuyang Registrar of Deeds ng Lungsod Quezon, ay kasama naman sa pagpunta sa Legaspi City, Albay, bilang tagapagsalita sa seminar ng pagpaparehistro ng lupa.