MENU

Written by: Admin. Renato D. Bermejo    Published: 10 July 2017

  fb share

Ang ating uniporme ay ang pagpapahayag natin ng ating pagtanggap sa ating mga kapatid na mga Moro at Katutubo. Iisang bansa lang tayo at dapat natin tanggapin ang ating pagkakaiba sapagkat kung sa lupang ito ay iisa ang mangingibabaw at babaliwalain lang ang mga sari-saring pag-kakaiba na nagaganap at nangyayari sa bawat sulok ng ating bansa ay para na rin binubura natin ang ating pagka Pilipino sapagkat ang ating pagkaka-iba ay kung ano tayo.

No office on Monday and Tuesday, November 19 & 20, 2018 at the Registry of Deeds - Manila.
Office resumes on November 21 at 2nd Floor Room 222, Manila City Hall.
Registry of Deeds Transfer to temporary office is POSTPONED.

Call or text:

0916-284-9408
0999-797-6545
(02) 567-4871

MARISSA E. TIMONES
Registrar of Deeds
City of Manila