Sa interes ng serbisyo publiko at tugon sa imbitasyon ni Atty. Luis Meinrado C. Pagulayan, Undersecretary, Legal Affairs Office at Council Secretary ng PARC (Presidential Agrarian Reform Council), ang tumatayong direktor ng CARP na si G. Joel R. Amores ay nagtungo sa siyudad ng Cebu noong Nobyembre 20-21, 2017.  Si Direktor Amores ay naanyayahan maging isa sa mga tagapagsalita para sa naturang National Conference of Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee (PARCCOM).  Sa naturang ginawang pagpupulong, inilahad niya ang mga aksyon at programang naipatupad ng LRA-CARP sa kasalukuyang taon at maging mga programa at badyet ng LRA-CARP para sa taong 2018.

     Sa Disyembre 4-6, 2017, sa utos ni Administrator Renato D. Bermejo, nagtungo si Direktor Amores kasama ang piling kawani ng LRA at ng LRA-CARP sa RD Tagbilaran, Bohol at nagsagawa ng imbentaryo at imbestigasyon sa mga transaksyon ng CARP sa nabanggit na lugar.